Wat is Ritalin?

Methylfenidaat is een psychostimulans dat sinds het begin van de jaren zestig is geregistreerd als geneesmiddel. Het verschil met amfetamine is dat het een piperidine-kern bevat in plaats van een fenethylaminekern. Het heeft een lage biologische beschikbaarheid van 11 tot 51%, afhankelijk van de individuele opname. Methylfenidaat wordt onder meer op de markt gebracht onder de merknamen Concerta (Janssen-Cilag), Equasym (UCB Pharma), Medikinet (EuroCept) en Ritalin (BelgiŽ: Rilatine) (Novartis). In Nederland werden in het jaar 2000 voor methylfenidaat 178.000 recepten afgegeven. In 2005 was dat aantal gestegen tot ongeveer 350.000 en in 2010 werd het 980.000 maal voorgeschreven.[1]

Methylfenidaat hydrochloride is het in water en bloed beter oplosbare zout, dat ontstaat door de reactie van de basische N-H-groep van methyl-2-fenyl-2-(2-piperidyl)acetaat met zoutzuur.

bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Methylfenidaat

Er bestaat geen medicatie die ADHD kan genezen. Wel worden medicijnen toegepast om de symptomen van ADHD te verminderen of te laten verdwijnen.

De Nederlandse Gezondheidsraad schatte in het jaar 2000 dat ongeveer 2% van de kinderen tussen de vijf en veertien jaar zulke ernstige symptomen van ADHD of ADD heeft dat specifieke behandeling nodig is. Behalve psycho-educatie om de kennis van alle betrokkenen over te vergroten is een intensieve vorm van indirecte gedragstherapie aangewezen. Dit gebeurt vaak in de vorm van 'parent management training' (PMT) en 'mediatraining' van ouders en leerkrachten. Directe gedragstherapie aan het kind is voor de lange termijn veel minder effectief gebleken. Bij onvoldoende resultaat kan hieraan een medicamenteuze behandeling worden toegevoegd.

Alle ADHD-middelen zijn psychofarmaca. Deze beÔnvloeden de werking van neurotransmitters, met name van dopamine ennoradrenaline. De exacte wijze waarop de ADHD-symptomen worden verminderd is niet bekend. Het meest voorgeschreven wordenstimulantia zoals methylfenidaat en noradrenalineheropnameremmers als atomoxetine en in bepaalde gevallen ook wel 'tricyclische antidepressiva' als imipramine of nortriptyline.
Antidepressiva en antipsychotica zijn geen specifieke ADHD-middelen, maar worden in verband met het veel voorkomen van comorbide stoornissen wel regelmatig toegepast.

bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Medicatie_bij_ADHD

Deze domeinnaam is te koop!
info? http://www.elecservsoftware.nl/contact/